КОНТАКТ

НАЗИВ ОРГАНА:
КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНО ЗА КООРДИНАЦИЈУ
АКТИВНОСТИ И МЕРА У ОБЛАСТИ ОДНОСА С ДИЈАСПОРОМ

АДРЕСА СЕДИШТА:
НЕМАЊИНА 22-26, БЕОГРАД

БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА:
011/361-9833, 011/361-9835

МАТИЧНИ БРОЈ:
07020171

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ:
102211930

АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА:
НЕМАЊИНА 22-26, 11 СПРАТ, КАНЦЕЛАРИЈА БР 17, 11000 БЕОГРАД

АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОДНЕСАКА:
KABINET@MBPDIJASPORA.GOV.RS

РАДНО ВРЕМЕ:
РАДНИМ ДАНИМА ОД 07.30 - 15.30 ЧАСОВА,
ПО СРЕДЊЕЕВРОПСКОЈ ВРЕМЕНСКОЈ ЗОНИ, GMT+1

КОНТАКТ ЗА МЕДИЈЕ:
PRESS@MBPDIJASPORA.GOV.RS

БАНЕРИ