ИНТЕРНИ АКТИ И ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ

Одлука о доношењу Плана јавних набавки

Програм финансијске подршке, мера и активности у области очувања и јачања односа Републике Србије и дијаспоре кроз организацију кампова за младе из дијаспоре и региона у 2023. години

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава и за суфинансирање у оквиру

ПРОГРАМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, МЕРА И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ОРГАНИЗАЦИЈУ КАМПОВА ЗА МЛАДЕ ИЗ ДИЈАСПОРЕ И РЕГИОНА У 2023. ГОДИНИ

РАНГ ЛИСТА

за доделу средстава и за суфинансирање у оквиру

РАНГ ЛИСТА О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОДРШКЕ ЗА МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ОРГАНИЗАЦИЈУ КАМПОВА ЗА МЛАДЕ ИЗ ДИЈАСПОРЕ И РЕГИОНА У 2023. ГОДИНИ

П Р О Г Р А М ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ПОДРШКУ УДРУЖЕЊИМА ДИЈАСПОРЕ, РЕГИОНА И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ У 2023. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава и за суфинансирање у оквиру ПРОГРАМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ПОДРШКУ УДРУЖЕЊИМА ДИЈАСПОРЕ, РЕГИОНА И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ У 2023. ГОДИНИ

1. ПРИЛОГ  1.

2. ПРИЛОГ  2.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОДРШКЕ ЗА МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ПОДРШКУ УДРУЖЕЊИМА ДИЈАСПОРЕ, РЕГИОНА И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ У 2023. ГОДИНИ

ОДЛУКА О ПРИЈАВАМА НА ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ПОДРШКУ УДРУЖЕЊИМА ДИЈАСПОРЕ, РЕГИОНА И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ У 2023. ГОДИНИ КОЈИМА НИСУ ДОДЕЉЕНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВАОдлука о измени број 1. плана јавних набавки

БАНЕРИ