ИНТЕРНИ АКТИ И ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ

2024. година

РАНГ ЛИСТА

од 26. априла 2024. године

за доделу средстава и за суфинансирање у оквиру Програмa финансијске подршке, мера и активности у области очувања и јачања односа Републике Србије и дијаспоре кроз организацију кампова за младе из дијаспоре и региона у 2024. години

РАНГ ЛИСТА О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОДРШКЕ ЗА МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ОРГАНИЗАЦИЈУ КАМПОВА ЗА МЛАДЕ ИЗ ДИЈАСПОРЕ И РЕГИОНА У 2024. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава и за суфинансирање у оквиру ПРОГРАМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ПОДРШКУ УДРУЖЕЊИМА ДИЈАСПОРЕ, РЕГИОНА И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ У 2024. ГОДИНИ

од 04. априла 2024. године
Напомена: Пријављивање се врши преко АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПРИЈАВУ Програмa финансијске подршке, мера и активности у области очувања и јачања односа Републике Србије и дијаспоре кроз подршку удружењима дијаспоре, региона и матичне државе у 2024. години:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава и за суфинансирање у оквиру Програмa финансијске подршке, мера и активности у области очувања и јачања односа Републике Србије и дијаспоре кроз организацију кампова за младе из дијаспоре и региона у 2024. години

од 22. марта 2024. године

ОБАВЕШТЕЊЕ: РОК ЗА ПРИЈАВУ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА И ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, МЕРА И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ОРГАНИЗАЦИЈУ КАМПОВА ЗА МЛАДЕ ИЗ ДИЈАСПОРЕ И РЕГИОНА У 2024. ГОДИНИ ЈЕ ИСТЕКАО ДАНА 12.04.2024. ГОДИНЕ У 00:00 ЧАСОВА.
2023. година


Одлука о доношењу Плана јавних набавки за 2023. годину
Програм финансијске подршке, мера и активности у области очувања и јачања односа Републике Србије и дијаспоре кроз организацију кампова за младе из дијаспоре и региона у 2023. години

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава и за суфинансирање у оквиру ПРОГРАМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ПОДРШКУ УДРУЖЕЊИМА ДИЈАСПОРЕ, РЕГИОНА И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ У 2023. ГОДИНИ

1. ПРИЛОГ  1.

2. ПРИЛОГ  2.


ОДЛУКА О ОБУСТАВЉАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА И ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ У ОКВУРУ ПРОГРАМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ПОДРШКУ УДРУЖЕЊИМА ДИЈАСПОРЕ, РЕГИОНА И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ У 2023. ГОДИНИ

од 21. децембра 2023. године
ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава и за суфинансирање у оквиру ПРОГРАМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ПОДРШКУ УДРУЖЕЊИМА ДИЈАСПОРЕ, РЕГИОНА И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ У 2023. ГОДИНИ

1. ПРИЛОГ  1.

2. ПРИЛОГ  2.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОДРШКЕ ЗА МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ПОДРШКУ УДРУЖЕЊИМА ДИЈАСПОРЕ, РЕГИОНА И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ У 2023. ГОДИНИ

ОДЛУКА О ПРИЈАВАМА НА ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ПОДРШКУ УДРУЖЕЊИМА ДИЈАСПОРЕ, РЕГИОНА И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ У 2023. ГОДИНИ КОЈИМА НИСУ ДОДЕЉЕНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВАЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава и за суфинансирање у оквиру

ПРОГРАМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, МЕРА И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ОРГАНИЗАЦИЈУ КАМПОВА ЗА МЛАДЕ ИЗ ДИЈАСПОРЕ И РЕГИОНА У 2023. ГОДИНИ

РАНГ ЛИСТА

за доделу средстава и за суфинансирање у оквиру

РАНГ ЛИСТА О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОДРШКЕ ЗА МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ОРГАНИЗАЦИЈУ КАМПОВА ЗА МЛАДЕ ИЗ ДИЈАСПОРЕ И РЕГИОНА У 2023. ГОДИНИ

П Р О Г Р А М ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ПОДРШКУ УДРУЖЕЊИМА ДИЈАСПОРЕ, РЕГИОНА И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ У 2023. ГОДИНИ

Одлука о измени број 1. плана јавних набавки за 2023. годину
Одлука о измени број 2. плана јавних набавки за 2023. годину
Одлука о измени број 3. плана јавних набавки за 2023. годину


ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ПОДРШКУ УДРУЖЕЊИМА ДИЈАСПОРЕ, РЕГИОНА И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ У 2023. ГОДИНИБАНЕРИ