ИНТЕРНИ АКТИ И ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ

Одлука о доношењу Плана јавних набавки

Програм финансијске подршке, мера и активности у области очувања и јачања односа Републике Србије и дијаспоре кроз организацију кампова за младе из дијаспоре и региона у 2023. години

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава и за суфинансирање у оквиру ПРОГРАМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ПОДРШКУ УДРУЖЕЊИМА ДИЈАСПОРЕ, РЕГИОНА И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ У 2023. ГОДИНИ

од 18. октобра до 01. новембра 2023. године
Напомена: У складу са правилима Програмa финансијске подршке, мере и активности у области очувања и јачања односа Републике Србије и дијаспоре кроз подршку удружењима дијаспоре, региона и матичне државе у 2023. години и Програмa о измени програма финансијске подршке, мере и активности у области очувања и јачања односа Републике Србије и дијаспоре кроз подршку удружењима дијаспоре, региона и матичне државе у 2023. години, подносилац пријаве може поднети једну пријаву за подршку по основу мере, а подносиоци који су већ добили финансијска средства по овом Програму, немају право учешћа.

1. ПРИЛОГ  1.

2. ПРИЛОГ  2.


ОДЛУКА О ОБУСТАВЉАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА И ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ У ОКВУРУ ПРОГРАМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ПОДРШКУ УДРУЖЕЊИМА ДИЈАСПОРЕ, РЕГИОНА И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ У 2023. ГОДИНИ

од 21. децембра 2023. године
ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава и за суфинансирање у оквиру ПРОГРАМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ПОДРШКУ УДРУЖЕЊИМА ДИЈАСПОРЕ, РЕГИОНА И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ У 2023. ГОДИНИ

1. ПРИЛОГ  1.

2. ПРИЛОГ  2.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОДРШКЕ ЗА МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ПОДРШКУ УДРУЖЕЊИМА ДИЈАСПОРЕ, РЕГИОНА И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ У 2023. ГОДИНИ

ОДЛУКА О ПРИЈАВАМА НА ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ПОДРШКУ УДРУЖЕЊИМА ДИЈАСПОРЕ, РЕГИОНА И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ У 2023. ГОДИНИ КОЈИМА НИСУ ДОДЕЉЕНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВАЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава и за суфинансирање у оквиру

ПРОГРАМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, МЕРА И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ОРГАНИЗАЦИЈУ КАМПОВА ЗА МЛАДЕ ИЗ ДИЈАСПОРЕ И РЕГИОНА У 2023. ГОДИНИ

РАНГ ЛИСТА

за доделу средстава и за суфинансирање у оквиру

РАНГ ЛИСТА О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОДРШКЕ ЗА МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ОРГАНИЗАЦИЈУ КАМПОВА ЗА МЛАДЕ ИЗ ДИЈАСПОРЕ И РЕГИОНА У 2023. ГОДИНИ

П Р О Г Р А М ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ПОДРШКУ УДРУЖЕЊИМА ДИЈАСПОРЕ, РЕГИОНА И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ У 2023. ГОДИНИ

Одлука о измени број 1. плана јавних набавки
Одлука о измени број 2. плана јавних набавки
Одлука о измени број 3. плана јавних набавки


ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА И ЈАЧАЊА ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ КРОЗ ПОДРШКУ УДРУЖЕЊИМА ДИЈАСПОРЕ, РЕГИОНА И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ У 2023. ГОДИНИБАНЕРИ