ШЕФ КАБИНЕТА
ПРОФ. ДР МИЛИВОЈЕ ЋОСИЋ

БИОГРАФИЈА

Рођен је 19.04.1968. године.
Учествовао је на симпозијумима и научним скуповима где је презентовао своје научне радове. Објављивао је као аутор своје научне радове у међународним и домаћим научним часописима из области агроекономских и економских наука. Члан је савета за сточарство Министарства пољопривреде владе Републике Србије. Власник великог пољопривредног газдинства са изванредним резултатима, похваљен као власник са одличним организационим способностима, помагао и унапредио родну Мионицу у Колубарском округу.
Ожењен је и има двоје деце.

ШКОЛОВАЊЕ

Средња школа
1983 - 1987
Средња пољопривредна школа, Ваљево Титула: пољопривредни техничар

Основне студије
1988 - 1995
Пољопривредни факултет, Универзитета у Београду, смер сточарство Титула: Дипломирани инжињер пољопривреде

Мастер студије
1998 - 2002
Пољопривредни факултет, Универзитета у Београду, смер сточарство Титула: Магистар економских наука

Докторске студије
2009 - 2012
Факултет за биофарминг,Мегатренд универзитет Београд Титула: Доктор биотехничких наука

Даља школовања
Од 30.01.2018.г.
Пољопривредни факултет, Универзитет ``Бијељина`` Бијељина Титула: Доцент за ужу научну област сточарство

Даља школовања
Од 22.07.2021.г.
Институт за шумарство Београд Титула: Научни сарадник за научну област биотехнологија и пољопривреда

Професорски рад
Од 22.09.2022.г.
Пољопривредни факултет, Универзитет ``Бијељина`` Бијељина Титула: Ванредни професор за ужу научну област сточарство

РАДНО ИСКУСТВО

Помоћник министра
1995 - 2001
Министарство за омладину и спорт Републике Србије

Директор дирекције за пољопривреду и водопривреду
Од 2002
запослен на неодређено време ``Interkomerc`` AD, Теразије 27

Научни сарадник за научну област биотехнологија и пољопривреда
Од 22.07.2021.г.
Институт за шумарство у Београду

Проректор за научни рад и међународну сарадњу
Од 27.10.2022.г.
Пољопривредни факултет, Универзитет ``Бијељина`` Бијељина

Шеф кабинета
Од 24.11.2022.г.
Министарство без портфеља задужено за координацију активности и мера у области односа са дијаспором             

БАНЕРИ